Demokratisk slitasje

Folkevalgte bekler kommunestyrer, fylkesstyrer, Storting og Regjering. Noen gang i undertall, andre i overtall. Man vandrer fra valg til valg, fra opposisjoner til posisjoner. Det opprettes komiteer og utvalg og underutvalg. Ekspertisen leverer sine vurderinger og forslag i rødt og blått. Feilene er oppdaget. Nu skal alt bli så meget bedre, eller budskapet leveres med tjukke l’er.

Demokratiet fungerer, eller gjør det egentlig det?

Vi bor i et styrtrikt land med liten befolkning. Oversiktlig. Gjennomsiktlig. Nesten alle gikk på skole sammen i en eller annen bygd; i en eller annen småby. Samme universitet. Vi har enhver teknologisk metode innen rekkevidde som kan løse selv det mest kompliserte regnestykke og håndtere saksdokumenter av alle typer på null komma null. Landet flyter i og over av honning.

Likevel; helsekøene øker, mennesker dør der; eldreomsorgen er i en sørgelig forfatning mange steder; sykehus legges ned. Pasienter dør hvert år på grunn av utdatert teknisk utstyr. Skolevesenet strever ennå med å lære seg hele alfabetet. Veiene er dårligst i Europa, nesten verre enn i Belgia som er verst. Det mangler fagfolk på en rekke områder. Listen kan gjøres enda lenger. Mye lenger. Men disse saken er viktigst!

Altså; hvorfor er det ikke mulig å komme dette mangehodete trollet til livs? Mangelfull kvalitet på våre politikere? Mangler ved vårt demokratiske system; har det representative demokrati pådratt seg alderdomssvakheter? Må beslutningsprosesser flyttes ned på lokale planet. Der bredden fra professoral innsikt til idiotisk overbevisning stemmer over hva folk vil og politikerne plikter å gjøre?

Hva mener du? Du har erfaringen. Du er ekspertisen. Du har et medium, et talerør, en talerstol – Internett med alle rettigheter – til rådighet uten sidestykke i historien så langt. Skriv, skriv, skriv! Bare slik kan du forandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *