Amedia vil ha kontroll

Åge Foldviks visjon er at staten skal eie den fjerde statsmakt. Det betyr at staten skal drive den mediale virksomhet i landet. Man skal ikke mangle mye fantasi for å forestille seg hva som kommer til å pryde bunnlinjene i slik politisk forretningsvirksomhet.

For å handle politisk i et demokrati må det fortløpende skapes en form for samtykke til de politiske beslutninger. Dette samtykket tar form av den til enhver tid dominerende ”offentlig mening” om et gitt emne. Og denne offentlige mening produseres da fortløpende i og gjennom mediene (Norske makteliter; Makt-og demokratiutredningen, 1998-2003). Det er da også en hovedårsak til LOs nye tenketank Agenda. Men her skal det ikke produseres for mange frie tanker, sa de rødeste LO-tillitsmennene til Aftenposten for en tid siden…

Mediene skal på borgernes vegne kritisk overvåke den lovgivende, utøvende og dømmende makt – og bedrive kritisk økonomisk journalstikk rettet mot det profiterende næringslivet. Innlegget til Foldvik snur det hele på hodet. Statene må styre mediene for å komme profitten til livs. Først da kan de andre tre statsmaktene fungere demokratisk!
Foldvik har blind tillit til statsmoralen. Av naturlige grunner utelates derfor at staten lager lover som brytes i et forrykende tempo av staten selv. Et faktum som enhver borger kan mye om, og som myntes ut i økende politikerforakt og synkende valgoppslutning. En fri presse har sagt mye om disse forholdene. Hva kunne vi forventet av en statsdirigert?

Den strategiske side ved Amedias oppkjøp av aviser kommer nå til syne. Man har blitt den største lokale medieaktøren i Norge. Den store samfunnssamtalen foregår ikke i eliteaviser som Aftenposten og Dagens Næringsliv. Påvirkningen skjer blant 2,5 millioner lesere av lokale medier. Her ligger den store gjennomslagskraften, i følge Amedias konsernsjef. Det skal ikke mye fantasi til for å begripe at konsernsjefene sikter til mulighetene for å samle de fleste på Valen og bedrive politisk påvirkning, fyre opp under ønsket patriotisme og utøve kontroll.

LO og diverse LO-forbund er i dag største aksjonær i selskapet. Det er usannsynlig at Amedia etablerer seg som nøytral, politiske aktør i markedet med et tyngdepunkt så langt til venstre i norsk politikk. Slik kan Amedias lokalpresse starte og vedlikeholde temaer i samfunnsdebatten som begunstiger egne holdninger på et hvert område – og samtidig marginalisere andres synspunkter. Slik kan viktige deler av debatten kveles over tid.

Undersøkelser i Maktutredningen viste at samfunnsoppdraget som gir mediene et spesielt ansvar for å drive maktkritisk virksomhet, ikke blir ivaretatt på en uheldig måte. Motsetningene mellom politikk og presse er en utfordring for at demokratiet skal fungere, fremhold generalsekretæren i Presseforbundet.

Åge Foldviks ønsker om statskontroll av den mediale virksomhet i et land er, på den andre siden, lett gjenkjennelig innenfor autoritære styresett i fortid og nåtid. I samtidshistoriens grelle lys er det skremmende at noen fortsatt ønsker landet inn i en slik posisjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *