Læreren imam light?

Ja, framhever forsker Lars Gule til ØP den 15.ds.. Gule oppfordrer nemlig norske lærere til å forkaste kristendommen i enda større grad enn tilfellet er nå. De bør heller legge vekten på å undervise om Islam. Det skal ifølge forskeren bidra til at muslimsk ungdom får identiteten sin bekreftet. Denne gruppen mangler kunnskaper om sin egen religion, hevder Gule. Derfor slutter de seg til islamistiske terrorgrupper i Midt-Østen. Der de utgjør, etter hva kilder opplyser, de mest voldelige elementer i for eksempel IS. Hvilke forskning som ligger til grunn for Gules visjon, har han ingen opplysninger om.

Lars Gule overrasker ikke. Som leder og medlem for Human-Etisk Forbund (HEF) var han i kompaniskap med Islam i Norge en av pådriverne for å fjerne den kristne formålsparagrafen i norsk skole. Men det er ikke er ikke nok for Gule og HEF. Kristendommen skal vekk. Det har vært målsettingen for sekten HEF siden man så dagens lys på 1950-tallet.
Men er en sterkere vektlegging på Islam svaret?

Vi tror ikke muslimsk ungdom kjenner Islam for dårlig. Heller det motsatte. Det tyder gruppen unge på, som fra hele Europa strømmer til islamistisk terror i Midt-Østen. Der dreper man barn og kvinner for fote med Koranen som ledetråd. Heller bør foreldre og foresatte ta tak i seg selv og ungene og begynne å rette seg etter spillereglene i det norske samfunnet. Å legge hovedvekten på å rettlede ungdom med Islam har neppe framtid i seg. Religionen har klare totalitære trekk. Disse er styrende for all virksomhet i et samfunn, og på vesentlige områder på tvers av vestlige etablerte normer tilkjempet gjennom mange hundre år.

Lars Gules oppfordring om sivil ulydighet på islamske premisser bør få skarpe svar fra norske myndigheter og Utdanningsforbundet. Særlig ettersom invitten jo mer enn antyder at norske lærere må utdanne seg til light-imamer og forkaste nasjonens religiøse grunnlag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *