Nyttige idioter

I antologien VENSTREEKSTREMISME IDEER OG BEVEGELSER, Dreyer 2013, karakteriserer Lars Gule grupper på norsk venstreside som har vært sterkt involvert i solidaritetsarbeid for ulike frigjøringsbevegelser (…I antologien VENSTREEKSTREMISME IDEER OG BEVEGELSER, Dreyer 2013, karakteriserer Lars Gule grupper på norsk venstreside som har vært sterkt involvert i solidaritetsarbeid for ulike frigjøringsbevegelser (…), sitat: «Solidaritetskomiteen for Vietnam (opprettet i 1965, nedlagt 1977), Palestinakomiteen (opprettet 1970), Palestinafronten/Palestinagruppene (etablert 1975, avviklet 2010) og fellesrådet for det sørlige Afrika (etablert 1967) er noen eksempler på en slik indirekte og ideologisk ekstremisme gjennom manglende vilje til å kritisere frigjøringsbevegelsenes ekstremistiske virkemidler, i alle fall deler av disse solidaritetsgruppenes historie.»

Palestinakomiteen har siden opprettelsen i 1969 støttet palestinske terrorgrupper som Fatah og Hamas. Hamas’ charter har utslettelse av staten Israel som mål og oppfordrer alle verdens muslimer pliktmessig til å kjempe for dette. Befolkningen i Gaza valgte Hamas til å lede seg inn i framtiden. Prosessen ble framstilt som demokratisk. Kanskje det, men premissene taler logisk for at folket hadde det samme målet som Hamas: jevne Israel med sanden. Hvorfor valgte man ellers Hamas som lederskap?

Israel har vært utsatt for ensidig massiv kritikk i mange år nå. Palestinakomiteen i front for denne kritikken er ikke oppsiktsvekkende. Det som burde mane til debatt, er Gules karakteristikk av gruppens virksomhet som indirekte og ideologisk ekstremisme – skrevet i 2013. Hvorfor har ikke forholdet ført til problematisering? Mangelfull kjennskap til antologien kanskje, men Gule er jo en slugger i mange kanaler i samfunnsdebatten når det gjelder ekstremisme. I kraft av sin faglige posisjon burde vel Gule selv bidratt til å balansere konfliktnivået begrunnet i egen forskning.

Et aspekt i saken er Mads Gilbert. Legen har utvilsomt gjort en utmerket innsats i Gaza ved flere anledninger. På den andre siden har han bedrevet politisk aktivisme på vegne av folket og styresett i Gaza uten snev av motforestillinger til Hamas. Legen er medlem av Rødt/AKP m-l, tidligere Rød Valgallianse, og aktiv medlem i Palestinakomiteen siden opprettelsen i 1969. Burde ikke Gule gitt lyd fra seg i lys av sin klargjøring om ekstremistvirksomhet innenfor Palestinakomiteen?

Antisemittismen har dype røtter på venstresiden, mener den svenske idehistorikeren Henrik Bachner som har forsket i mange år på problemstillingen. Når Israels motstandere systematisk unnlater å kritisere regimer i andre land, kan fraværet utvikle seg til politisk korrekt antisemittisme, fremholder forskeren. Forholdet viser seg i ensidig krav om boikott mot israelske varer, påpeker Bachner. Tidligere i år foreslo Arbeiderpartiet med støtte fra SV, Sp, MDG, Rødt og V at Norge bør innføre handelsboikott av varer Israel produserer på okkupert land. Forslag om boikott støttes av alle muslimske grupper i Norge. Partifordelingen kan tyde på at langvarig kritikk av Israel brer seg, slik Bachner advarer mot. Når hørte vi disse røstene kreve boikott av kinesiske varer i perioden etter Kinas okkupasjon av Tibet i 1950?

Det råder gamle stereotypier om jødene i den norske befolkningen. I en undersøkelse Holocaust-senteret har gjort, likestiller for eksempel 38 prosent Israels behandling av palestinerne med nazismens behandling av jødene under krigen. Norsk Folkehjelp sprang ut fra arbeiderbevegelsen. Nylig så man i Dagsavisen tilbake på 75 års virksomhet under overskriften ”Vi tar standpunkt”. Vi jobber for å få slutt på okkupasjonen av Palestina, men Kinas okkupasjon av Tibet var unevnt som vanlig. Og når hørte vi surrogat-humanistene i Human-Etisk Forbund under ledelse av Aps Åse Kleveland ta et oppgjør med Kina, der menneskerettighetene brytes hver dag?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *