Hvem grumser til hva?

Ordfører Rune Høiseth (A) fikk nylig tilsendt trettitre eksemplarer av Hege Storhaugs bok «Islam – den 11. landeplage». Bokpakken utløste kollektiv berøringsangst i kommunestyret. Aksept av denne gaven, sa Hallstein Bast (V) til ØP, bidrar til aksept av verdiene i boka (Sic!). Vi antar at Bast kjøpte boka og reddet seg fra moralsk fordervelse ved ikke å forgripe seg på ordførerens kontor. Den anonyme giveren har opplagt en bakenforliggende agenda, mente Bente Seierstad (Uavhengig). ØPs leder 21.ds. talte også politisk korrekt i tunger; Ingen kan hevde at de mange debattene der budskapet i boka står sentralt, er viktig i dagens Norge. Derfor er det bra at kommunestyret leser boka og skaffer seg kunnskaper om de sterke kreftene som rører seg i det grumsete landskapet Storhaug beveger seg i.

Hvilket grums er det ØP begrunner sitt utsagn på? Seierstads uuttalte agenda? Verdier Bast ikke vil søle til sin moralpolitiske sjel med?

Historieprofessor Øystein Sørensen: «En genuin islamsk stat vil bety rettferdighet, sosial velferd, fred og orden. Den vil være en garantist for menneskelig velvære. Den vil strekke seg mot det samfunnet Muhammed selv etablerte, en sivilisasjon og kultur som var uten den minste tegn til feil, mangel eller ufullstendighet», antologien DRØMMEN OM DET FULLKOMNE SAMFUNN, Fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet? Aschehoug 2011. Paradiset, ikke sant? I boka sammenligner og analyserer Sørensen islamismen med kommunismen, nasjonalsosialismen og fascismen. Her finner Sørensen og andre forskere grunnlaget for totalitarismen; Drøm og lovnad om absolutt renhet. I islamismen uttrykt ved GUD som leder. Ingen over, ingen ved siden.

Professor Mehdi Mozaffari: «Begrepene islam og islamisme har vært brukt om hverandre siden 1600-tallet. Nyere forskning kjennetegner islam som enhver annen religion med et gudsbegrep, med hellige skrifter, teologisk funderte trosforestillinger og ritualer. Islamisme en noe annet. En politisk ideologi som legitimerer seg ved og finner løsninger gjennom tolkning av islams hellige skrifter og islamske tradisjoner. Et hvert ideelt samfunn må være basert på sharialover, et system av uforanderlige lover gitt av Gud. Og som skal regulere alt fra politiske institusjoner til menneskenes hverdagslige levesett (…) «Islamisme er en religiøs ideologi med en helhetlig totalitær tolkning av islam, med erobring av verden med alle midler som endelig mål», antologien IDEOLOGI OG TERROR, Totalitære ideer og religioner, Dreyer 2011.

Professor i statsvitenskap Bassam Tibi «Grunnleggende egenskaper som er felles for totalitarisme er å påtvinge alle sider ved tilværelsen bestemte normer for tro og oppførsel, og benekte at det finnes skille mellom privat og offentlig sfære(…) Den inneholder også antisemittisme, en av komponentene identifisert som grunnleggende trekk ved totalitære ideologier», antologien POLITIKK OG RELIGION, En farlig kombinasjon?, Dreyer 2012.

Terrorforsker og førsteamanuensis Lars Gule: «I lys av erfaringene med regimer som klassifiseres som totalitære, er det i dag vanskelig å forstå den totalitære fristelse. Men fascismen, nasjonalsosialismen og kommunismen i den stalinistiske-maoistiske utgaven har hatt stor appell i deler av den muslimske verden(…), antologien INTELLEKTUELLE OG DET TOTALITÆRE, Pervertert idealisme?, Dreyer 2014.

Religionshistoriker og spesialist på islam Kari Vogt: «Islamisme som religiøs ideologi fremstår på 2000-tallet som framgangsrik, aggressiv og livskraftig. Målet er Kalifatet, en ny verdensorden. En grunnleggende egenskap felles for alle former for totalitarisme er at den påtvinger alle sider ved tilværelsen bestemte normer for tro og oppførsel. Det er riktig å skille mellom moderate islamistiske grupper som ser moralsk opprusting, religiøs omvendelse og sosialt arbeid som forutsetning for samfunnsendringer, og ekstremistiske grupper (totalitær bevegelse kombinert med politisk religion) som bruker vold for å nå politiske mål. Men det aktørene har felles er ideen om en islamsk stat der sharia, den islamske loven, legges til grunn for alt politisk, sosialt og kulturelt liv.», antologien ISLAMISTISK TERRORISME, Abstrakt forlag 2005.

Religionshistoriker og spesialist på islam Kari Vogt: «Islamisme som religiøs ideologi fremstår på 2000-tallet som framgangsrik, aggressiv og livskraftig. Målet er Kalifatet, en ny verdensorden. En grunnleggende egenskap felles for alle former for totalitarisme er at den påtvinger alle sider ved tilværelsen bestemte normer for tro og oppførsel. Det er riktig å skille mellom moderate islamistiske grupper som ser moralsk opprusting, religiøs omvendelse og sosialt arbeid som forutsetning for samfunnsendringer, og ekstremistiske grupper (totalitær bevegelse kombinert med politisk religion) som bruker vold for å nå politiske mål. Men det aktørene har felles er ideen om en islamsk stat der sharia, den islamske loven, legges til grunn for alt politisk, sosialt og kulturelt liv.», antologien ISLAMISTISK

Dette er smakebiter på det «grumsete landskapet» som leverer grunnleggende støttepunkter for Hege Storhaugs og andre debattanters «bakenforliggende agenda». Hvem grumser til hva? Kommunalpolitiske lallere? Redaksjonell politisk korrekt kunnskapsløshet?

Tusenårsriket er velkjente drømmer i despoters villfarelser til høyre og venstre i den politiske villmarken. Nasjonalsosialismen og fascismen gikk til grunne i 1945. Kommunismen etter 1989. Noen vrakrester flyter ennå i vannskorpa. Partiet Rødt for eksempel. I lys av 1900-tallets totalitaristiske ragnarokk har seriøs forskning tatt for seg det ideologiske grunnlaget i en raskt voksende islamisme. Også på europeisk jord. Nylig proklamerte formannen i Muslimsk Forening i Larvik at man ville forholde seg til to grunnlover; Den norske og Koranen. Det krever avslutningsvis et sitat fra Sayyid Qutb, forfatteren av Milepæler, islamismens mest omtalte kampskrifter begrunnet i Koranen: «All fremgang er fra Gud»

-Hvor langt rekker da den norske grunnloven?

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *