Daglige arkiver: 08/07/2019

Lenke

 

De fremmede religioner, heter ei bok utgitt på Aschehoug i J. Fr. Clausens forlag Copenhagen i 1964 (Aschehoug 1965). Boka er på 88 sider, forfattet av Niels Gadegård (1952-1970). Gadegård oppsummerer Islam slik:

(…)Den sterke selvbevissthet som alltid har vært særegen for Islam, er slått gjennom, og Islam har opplevd en gjenoppvåkning hvis fulle styrke vi fornemmer nettopp nå. I alle muhammedanske land kan man konstatere en sterkere tilknytning til den religiøse arv, og en tilbakevending til større religiøst alvor (…) Et tegn på Islams livskraft er den overordentlige kraftige misjonsinnsats, ikke minst i Afrika, der profetens lære mange ganger appellerer sterkere til befolkningen enn den kristne forkynnelse, fordi denne ofte blir forrådt av den hvite manns fordommer i rasespørsmål, men Islam er absolutt fri for rasefordom.

Islam vet at den inntar en strategisk posisjon mellom Europa og Asia på den ene siden, og Europa og Afrika på den andre. Islam vet at den er sterk – sterk nok til å splitte det veldige indiske rike i to. De asiatiske lands stillingtagen er av avgjørende betydning politisk sett, og i en ikke fjern fremtid vil det bli avgjort om Afrika skal bli kristent eller islamsk. Det er ingen tvil om at det vil få avgjørende betydning for verdens fremtid hva Islam velger å gjøre i disse årtiene (…)

Niles Gadegård døde tidlig. Han ville ellers registrert at Islam driver pågående misjonsvirksomhet i Afrika. Kontinentet består av ca. 50 land med til sammen 800 millioner innbyggere. Ekstrem islamisme, med sine forsøk på å innføre islamsk lov, sharia, har fått stor innflytelse i mange land. Det gjelder spesielt i Nord-Afrika som er Islams kjerneområde sammen med Midtøsten. Tallmessig befinner de største islamske gruppene seg Sør-Asia og Sørøst-Asia.

Denne utviklingen ville altså neppe overrasket Ladegård Det ville høyst sannsynlig Islams fremgang i Europa ha gjort. Det bor om lag 40 millioner muslimer i Europa, i Norge om lag 200000. Islam er nå Europas nest største religion etter kristendommen. Dette fenomenet påvirker i økende grad stemninger i det europeiske sosiale og politiske daglige liv. Ikke uten grunn figurerer derfor Islam daglig i europeiske offentlig liv på godt og vondt.

Etter sitt vesen og fullt bevisst, skrev Gadegård, er Islam en overfladisk religion, og det fører meget lett til – og har ofte ført til – at den blir en politisk farget ideologi og ikke en religion i egentlig forstand.  Senere forskning har underbygget Gadegård.  Det bør bekymre de fleste.