Lenke

Overskriften på dette innlegget er identisk med bok utgitt på Abstrakt forlag, 2005, med professor i statsvitenskap Bjørn Erik Rasch (UiO) i redaksjonen. Forfatterne i boka forsøker å svare på spørsmålet: Hva er terrorisme?Man tar for seg voldsbruk fra ikke-statlige aktører. I denne sammenheng regnes terrorisme som politisk bruk av vold mot tilfeldige sivile og ikke-stridende. Underkommuniseres islamsk terror, dens målsettinger lokalt, regionalt og globalt?

Thomas Hegghammer, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og spesialist i studier innenfor voldelig islam, tar utgangspunkt i tre ulike islamistiske terrorgrupper: nasjonalistiske/separatistiske grupper, sosiorevolusjonære grupper og globale jihad-grupper. Hegghammer henviste i 2005 Hamas til den første gruppen som bruker terror som middel i kampen om et avgrenset territorium, som man oppfatter som truet av en ytre fiende. Gruppene har ofte sterk støtte i befolkningen. Terrorisme er bare en del av motstandsarbeidet som også kan omfatte sykehusdrift og skolevirksomhet.

Andre sentrale temaer i boka: Fra Marokko til Indonesia, fra Paris til Xinjiang i Kina er islamske partier og militante grupper i aktivitet (Kari Vogt). Nasjonalistiske grupper som Hamas bruker alle jihads språk og benytter seg av terrorisme som virkemiddel, (Cecilie Hellestveit). Kalifatets rolle er å styre samfunnet etter sharia, (Torkel Brekke). Terroraksjoner truer vår opplevelse av å leve i en forutsigbar og meningsfull verden, (Pål Kraft). Ikke bare frarøver de oss kontroll og truer liv og helse, de angriper vår kultur og levemåte. Bruk av blind vold mot fiendens sivilbefolkning forekommer bare i de palestinske organisasjonene og al-Qaida(Jon Elster): Selv om Hamas motsatte seg kravet om hele det historiske Palestina, anså de Vestbredden og Gaza som et mål på veien. Et mål man ville oppnå snarest mulig.

Hamas er opprinnelig en gren av Det muslimske brorskap hvis politiske målsetting er å gjenreise kalifatet, fremholder Mehdi Mozaffari, professor ved og leder av Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser ved Århus universitet og en av forfatterne i boka IDEOLOGI OG TERROR, Dreyer 2011. I følge Hamas’ charter er Palestina verdens navle, fordi det er hjem for sentrale muslimske hellige steder som al-Aqsa moskeen i Jerusalem. All verdens muslimer har, ifølge Mithâq (charteret) derfor plikt til å kjempe for Israels utslettelse og gjenreisingen av Palestina om muslimsk land:

Charteret står ved lag, men er ikke en del av fortellingen i norske medier.

Charteret definerer verdenssionismen som islams hovedfiende. Det hevder at jødene bruker Palestina som base for å ødelegge omkringliggende muslimske land og islams erobring av verden. Her slutter Hamas seg indirekte til det globale jihad (al-Qaida). Norske medier er lite interessert i å problematisere målsettinger om å utslette en hel nasjon. Hamas er for militært underlegne til noe slikt, hører vi. Men omkringliggende muslimske nasjoner i den Arabiske liga har ved flere anledninger har forsøkt å utslette Israel:

Det er ikke en del av den offentlige fortellingen.

Det er vanskelig å tenke seg at terrorisme kan bekjempes uten at demokratiske styreformer får bedre fotfeste i delene av verden som opplever mest politisk vold, hevdet redaktøren og Håvard Strand i sin artikkel. Etter angrepene på World Trade Center ble det stilt spørsmål om vi nå sto overfor en ny kald krig, en slags global hellig krig – et sammenstøt mellom sivilisasjoner. Selv om de fleste politikere og akademikere benektet et slikt framtidsscenario, er det klart at tr) i 2005. Hva spøker i kulissene i 2014, ni år senere?

Hamas ble opprettet sent på 1970-tallet som en sosial stiftelse. Terrorvirksomheten begynte under intifadaen i desember 1987. PLO inngikk fredsavtale med Israel i 1993 (Oslo-avtalen). Den falt ikke i god jord hos islamister. Ingen inngår vel avtaler med en stat man har programfestet å utslette? Hama fortsatte konfrontasjonene med Israel. En rekke selvmordsaksjoner ble gjennomført inne i Israel. Osloavtalen ble effektivt lagt død:
Heller ikke en del av fortellingen som opplyser om årsaker til dagens krig i området.

I 2002 begynte Israel å bygge en mur. Den skulle hindre terrorister å ta seg inn i landet for å drepe uskyldige sivilister. Norsk venstreside sto ikke i beit for å skru opp antisemittismen noen hakk: å beskytte seg mot terrorisme gjorde muren umiddelbart fascistisk. Fascisme er grusomt, men ikke terrorisme, kunne overskriften vært.
Iran har truet Israel med at det trengs bare ei atombombe. Utopi? Javel. Men hvem kan forutsi styrkeutviklingen globalt og regionalt om vestens demokratier svekkes de neste tiårene? Hva om islamismen setter seg fast i Irak og Afghanistan? Nord-Afrika? Hvordan seirer i Syria? 1. verdenskrig smadret Habsburgerriket med Østerrike, Ungarn, Tsjekkoslovakia og Jugoslavia som resultat. Russland ble1900-tallets verste kommunistiske diktatur Sovjet-Unionen. Det osmanske riket ble et sekulært Tyrkia som i dagens situasjon sakte og sikkert islamiseres. 8. november 1923 hoppet Adolf Hitler opp på et bord i en ølkjeller i München, skjøt i taket og proklamerte revolusjon. Kuppforsøket mislyktes. Ti år senere ble han valgt til å lede Tyskland inn i framtiden. I 1945 lå om lag seksti millioner mennesker under torva. De fleste sivile:

Men slike hendelser – etter et skudd i Sarajevo i 1914 – er ikke en del av sammenhenger i dagens fortelling.
Folket i Gaza valgte Hamas til å lede seg inn i framtiden. Israel overlot Gaza til Hamas i 2005. Nybyggerne i området ble tvangsflyttet. Etter valget i 2006 nektet Hamas å anerkjenne Israel. I stedet begynte terrororganisasjonen å sende raketter mot Israel. Man fikk ønsket konfrontasjon og krig:

Men hvorfor er også det utelatt i dagens fortelling?

Islamisme, definerer Mehdi Mozaffari, er en religiøs ideologi med en holistisk totalitær tolkning av islam, med erobring av verden med alle midler som endelig mål. Islamistenes bruker mange midler for å nå sitt mål fra propaganda, indoktrinering og politisk kamp til gisseltaking, terror-og selvmordsaksjoner og massakre av sivilbefolkninger. Hamas er en viktig brikke i denne langsiktige strategien.

Gjenopprettelsen av kalifatet er første steg på veien mot islamisering av verden Utopi? Kanskje, men en slagkraftig sådan i stand til å inspirere til handling og motivere folk til å ofre livet. En flik av kalifatet har sett dagens lys i Nord-Irak. Det skal visst nok inspirere. Kalifatet nærmest en vits, bortforklarer mediene i korte ordelag. Virkeligheten er å finne på Gazastripen, der Israel målrettet dreper småbarn. Islam har i økende grad bedrevet terror lokal, regionalt og globalt siden moderne terror ble oppfunnet i Egypt på 1970-tallet. Men islamisme er ikke sivilisasjonens fiende. Den er det seks, sju millioner jøder i Israel som står for med USA i ryggen:
-Akkurat det er en fortellerkunst norske redaksjoner har foredlet i noen år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *