Stikkordarkiv: fascisme

Pervertert idealisme

Regimer i Sovjet-Unionen tok livet av om lag seksti millioner egne borgere mellom 1917 og 1989. Mao avlivet om lag 40 millioner (Nina Witoszek anslår opp mot sytti millioner i kronikken Den kinesiske dragen, Aftenposten 21.11. i år). Tallene bekreftes i FNs Human Development Report, 2002 side 87, engelsk utgave. Har Fredrik Græsvik karakterisert kritikk […]

Les mer