Stikkordarkiv: intellktuell antisemittisme

Intellektuell antisemittisme

Man må alltid huske på at det var de «intellektuelle» elitene – geistlige, konger, keisere, adelen, filosofer og etter hvert framtredende byråkrater, politikere og vitenskapsmenn – som fant opp, utviklet, vedlikeholdt og manipulerte europeiske masser til antisemittisme under forskjellige påskudd. Det er slik ikke tilfeldig at dagens europeiske og norske politiske og religiøse «intellektuelle» er […]

Les mer